سد

*******

این تنهایی من است و فقط با اوست که زندگی می کنم ،

به اوست که فقط گوش می دهم . فقط اوست که غذایم را می دهد

و بر بالینم بیدار می ماند . آیا او سد بین من و دیگران است ؟

بله اگر بخواهد ، سد می بندد ؛ اما این سد به اندازه همان چیزی

که کودکان از مشتی علف و سنگ بر نهر بنا می کنند ،

شکننده تر است . این سد ، نفوذ ناپذیر نیست و عبور

از آن نه چدان دشوار . در برابر آن باید

رفتاری به سادگی آب یا کودکان داشت.

*******

/ 0 نظر / 38 بازدید